Pik EPIDEMIOLOGIJA
Karo ETIOLOGIJA

Tref PROCJENA
Herc TRETMAN

Pik RIZIČNA POPULACIJA

Karo PRIKAZI SLUČAJEVA

Zbronik sažetaka Kockanje


Impressum


Pohranjeno u digitalnom arhivu NSK

Dodaj RSS FeedIZVJEŠĆE O SPROVEDBI PROJEKTA
„PREVENCIJA OVISNOSTI O IGRAMA NA SREĆU“
Za razdoblje od 01. srpnja do 12. studenog 2007. godine
mr.sc. Herman Vukušić, dr.med, KB Rebro Zagreb
Ravnatelj Inistituta za stres i traumu
e-mail: herman.vukusic@mobms.hr

1. U dosadašnjem vremenskom razdoblju obavljene su sljedeće aktivnosti iz pripremne faze Projekta:
- izrada i validacija anketnog upitnika koji ima za cilj procijeniti intenzitet i tip ovisnosti o igrama na sreću;
- izrada i validacija upitnika za evaluaciju Projektnih aktivnosti u smislu smanjenja tegoba vezanih uz ovisnost o igrama na sreću;
Definirani su uzroci ispitne populacije iz redova ovisnika o igrama na sreću, s naglaskom na tri društvene skupine: hrvatske branitelje, nezaposlene i mladež. Očekivana veličina uzorka je oko 150 ispitanika. S tim u svezi, organizirana je suradnja s pojedinim udrugama koje zastupaju interese ovih skupina, primjerice Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, te Centra za razvoj osobnosti, institucije koja se dugi niz godina bavi psihoedukacijom nezaposlenih.
2. U okviru Projektnih aktivnosti na temu istraživanja razine društvene svijesti o problemu ovisnosti o igrama na sreću ciljevi i aktivnosti Projekta predstavljeni su na sljedećom stručno-znanstvenim skupovima:
- „Informatikom i znanjem protiv post-traumatskog stresnog poremećaja“, Knin, 04. kolovoza 2007. godine;
- „3. hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji: liječenje usmjereno na dobrobit i blagostanje“, Šibenik, 26. – 30. rujna 2007. godine;
- redovna godišnja konferencija Programa psihosocijalne pomoći stradalnicima Domovinskog rata, Zagreb, 10. studenog 2007. godine.
Također, do konca godine Projekt će, o okviru zasebnog panela, biti predstavljen na 1. hrvatskom interdisciplinarnom simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem „Kockanje“, koji će se održati 23. studenog ove godine u Virovitici.
3. U cilju implementacije Projektnih zadataka na temu multimedijskih predavanja i radionica na temu ovisnosti o igrama na sreću, te pokretanju grupa za samopomoć, održano je više pripremnih sastanaka sa suradnicima Projekta u tri regionalna centra: Zagreb, Rijeka i Split. Prve dvije grupe za samopomoć biti će pokrenute u Zagrebu koncem studenoga ove godine, a čine ih 24 bivša ovisnika o igrama na sreću, poglavito klađenje. U prvoj polovici prosinca biti će pokrenute i grupe u Rijeci i Splitu.
4. Od ostalih aktivnosti vezanih za Projekt u narečenom izvještajnom razdoblju treba napomenuti kako je Projekt predstavljen i Uredu za rad, zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje Grada Zagreba, te Ministarstu znanosti, prosvjete i športa, a koji su ga odlučili podržati u dogovorenim zadacima. Na koncu, napomenuo bih kako predstojeći simpozij u Virovitici ima ulogu mjesta javnog predstzavljanja Projekta, nakon čega slijedi intenzivan rad na promicanju javne svijesti o problemu ovisnosti o igrama na sreću. Također, u svrhu sprovedbe ovog projektnog cilja, do sada je regrutirano 18 volontera.

 

Tref PITAJTE NAS

Herc Kockanje i suicid

Pik Forenzičko značenje

Karo Foto galerija

Tref Arhiv Web stranice kockanje.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar