Pik EPIDEMIOLOGIJA
Karo ETIOLOGIJA

Tref PROCJENA
Herc TRETMAN

Pik RIZIČNA POPULACIJA

Karo PRIKAZI SLUČAJEVA

Zbronik sažetaka Kockanje


Impressum


Pohranjeno u digitalnom arhivu NSK

Dodaj RSS Feed
DRŽAVNE LUTRIJE I ODGOVORNO PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU
(str.21-22)

Hrvoje Vincetić

Hrvatska lutrija, Casino Cibalia, Vinkovci

e-mail: boris.kozjak@lutrija.hr; casino.cibalia@lutrija.hr;
nora.cecic@lutrija.hr


Igre na sreću stare su koliko i ljudsko društvo. Brojni arheološki nalazi o najstarijim kulturama potvrđuju prisustvo igara na sreću na samim počecima ljudske kulture.
Kad je riječ o državnim lutrijskim organizacijama, treba reći da je povijest njihova djelovanja znatno kraća, ali da su one svoju društvenu ulogu, gotovo bez iznimke, do sada obavljale vrlo uspješno. S jedne strane sprečavale su ilegalno kockanje, a s druge osiguravale značajna sredstva za financiranje društveno korisnih djelatnosti i humanitarnih aktivnosti. Bitna sastavnica njihove misije jest da igre na sreću priređuju na kontroliran i društveno odgovoran način. Za takav pristup zalaže se i Hrvatska lutrija, i to ne samo u svojim poslovnim dokumentima, već i u svakodnevnoj praksi.
Osnovni motivi sudjelovanja najvećeg broja igrača u igrama na sreću su nada u dobitak, zabava, razonoda, uzbuđenje, konformizam i dr. Manji dio njih (oko 2%) međutim, ima problem s kontrolom poriva i pripada skupini tzv. Ťproblematičnih igračať. Njihovo sudjelovanje u igrama na sreću izaziva cio niz društveno štetnih posljedica, i to kako za pojedinca, tako i za njegovu obitelj i društvo u cjelini.
U nastojanju da suzbiju takve posljedice, državne lutrijske organizacije udružene u World Lottery Association i European Lotteries posvetile su punu pažnju utvrđivanju standarda čiji je cilj uspostava programa odgovornog priređivanja igara na sreću kako bi se umanjio rizik za sve dijelove društva, a posebno za Ťosjetljive grupeť - one koji su mlađi od zakonom propisane dobne granice, one s niskim prihodima, one koji su već ovisni o kockanju, one koji su u stalnom dodiru s igrama (zaposlenici i prodavači) i one koji nisu svjesni rizika povezanih s problemom igranja. Navedeni se pak program temelji na načelima prevencije i edukacije.
Hrvatska lutrija smatra da ovakav program nije moguće ostvariti bez pune suradnje s Vladom Republike Hrvatske, Ministarstvom financija, nevladinim organizacijama, znanstvenim i znanstveno-istraživačkim ustanovama, davateljima zdravstvenih usluga i javnošću uopće. U tom smislu ona je spremna podupirati njihovu djelatnost, popularizirati je u javnosti i omogućiti im korištenje komunikacijskih kanala u svrhu educiranja i obavještavanja igrača o njihovim aktivnostima.
Hrvatska lutrija namjerava na taj način ostvariti bolju informiranost igrača, njihov svjesniji odabir igara na sreću i načina sudjelovanja u njima te, u što većoj mjeri, spriječiti odnosno umanjiti pojavu Ťproblematičnog kockanjať u našem društvu.


Tref PITAJTE NAS

Herc Kockanje i suicid

Pik Forenzičko značenje

Karo Foto galerija

Tref Arhiv Web stranice kockanje.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar