Pik EPIDEMIOLOGIJA
Karo ETIOLOGIJA

Tref PROCJENA
Herc TRETMAN

Pik RIZIČNA POPULACIJA

Karo PRIKAZI SLUČAJEVA

Zbronik sažetaka Kockanje


Impressum


Pohranjeno u digitalnom arhivu NSK

Dodaj RSS FeedJE LI KOCKANJE PROBLEM STUDENTSKE POPULACIJE

doc. dr. sc. Esmina Avdibegović, dr. med.,
M Avdibegović, M Brkić

Klinika za psihijatriju, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
e-mail: esmina@bih.net.ba


Cilj rada je bio ispitati pojavu patološkog kockanja među studentima.

U pilot straživanju analizirana je grupa od 130 studenata Univerziteta u Tuzli koji su dobrovoljno prihvatili sudjelovanje u istraživanju. Za istraživanje je korišten kratki upitnik o sociodemografskim podacima i upitnik za kockare Udruženja anonimnih kockara.

Od ukupnog broja studenata 56.2% su bile žene, a najveći broj studenata je imao 22 godine. Da nikada nisu igrali niti jednu igru na sreću navela su dva studenta. Na svih 20 pitanja s „Ne“ odgovorilo je 47.7% studenata od čega je 71% bilo žena. Od 50.8% studenata koji su na jedno ili više pitanja odgovorili sa „Da“ 10.1% nema problem s kockanjem, ali treba uspostaviti kontrolu nad kockanjem tijekom svog života, 13.6% ima mogući problem s kockanjem, a 76.3% studenata bi trebalo zatražiti pomoć.

Na osnovi rezultata pilot istraživanja proizlazi da je pojava nekog od oblika kockanja među studentima prisutna i značajan broj studenata ima problem s kockanjem. Navedeni rezultati upućuju na nužnost provedbe daljih istraživanja i uvođenja preventivnih programa.


Tref PITAJTE NAS

Herc Kockanje i suicid

Pik Forenzičko značenje

Karo Foto galerija

Tref Arhiv Web stranice kockanje.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar