Pik EPIDEMIOLOGIJA
Karo ETIOLOGIJA

Tref PROCJENA
Herc TRETMAN

Pik RIZIČNA POPULACIJA

Karo PRIKAZI SLUČAJEVA

Zbronik sažetaka Kockanje


Impressum


Pohranjeno u digitalnom arhivu NSK

Dodaj RSS FeedPRIMJENA UPITNIKA SOGS-RA I SOGS

Snježana Šalamon, dipl. soc. radnica, Luca Galić, defektologinja, mr. sc., dr. sc. Ante Bagarić, specijalist psihijatar

Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, Psihijatrijska bolnica Vrapče
e-mail: snjezana_1@yahoo.com


Služba za prevenciju ovisnosti grada Zagreba provela je među učenicima zagrebačkih osnovnih i srednjih škola 2001. i 2005. godine znanstveno istraživanje pod nazivom „Pojavnost i uvjetovanost zlouporabe droga među adolescentima“. Rezultati navedenih istraživanja ukazuju na zabrinjavajući porast gotovo svih oblika devijantnog ponašanja, pa tako i kockanja i klađenja. S druge strane, u Savjetovalište za probleme ovisnosti i u PB Vrapče sve se češće javljaju osobe s problemom kockanja, a nerijetko i članovi njihovih obitelji.

S ciljem procjene razine problema odlučili smo se za primjenu upitnika SOGS i SOGS-RA (The South Oaks Gambling Screen). Razlog za primjenu ovog upitnika nalazi se u činjenici da navedeni upitnik (iako je razvijen u SAD-n) primjenjuju stručnjaci iz gotovo cijelog svijeta, bez posebnih izmjena. Upitnik su razvili dr. Henry Lesieur i dr. Sheila Blumes s ciljem određivanja razine problema kod pojedinca: neproblematični, problematični i patološki kockari. SOGS i SOGS-RA upitnik bazira se na kriterijima za patološko kockanje DSM IV. SOGS-RA je verzija upitnika prilagođena adolscentima. Sukladno tome, SOGS- RA upitnik primijenjen je u Savjetovalištu za probleme ovisnosti (Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba), na uzorku adolescenata, a SOGS upitnik na Odjelu za liječenje ovisnosti (PB Vrapče), na uzorku odraslih, punoljetnih osoba.

Cilj rada bilo je utvrđivanje primjenjivosti SOGS upitnika u našim uvjetima te utvđivanje razlika između problematičnih i patoloških kockara, na temelju primjene istog upitnika. Zbog relativno malog uzorka rezultate je potrebno interpretirati s određenim oprezom. Usprkos tome nađene su razlike između navedene dvije skupine na gotovo svim pitanjima.

Zaključak
U ovom radu primijenjen je SOGS upitnik na populaciji patoloških kockara (pacijenata PB Vrapče) i problematičnih kockara (klijenata Savjetovalište za probleme ovisnosti). Dobiveni rezultati govore u prilog primjeni SOGS-RA i SOGS upitnika, jer je moguće razlikovanje navedenih dviju skupina. Infromacije i rezultati svojevrsni su poticaj za buduća istraživanja, što svakako može utjecati na poboljšanja u praktičnom radu, posebno kod utvrđivanja stupnja poremećaja vezanih uz kockanje.

Razlike između problematičnih i patoloških kockara ukazuju na potrebu specifičnog pristupa svakom od navedenih poremećaja. Tako se kod odabira institucija koje će se baviti ovom problematikom kao i vrste intervencije treba voditi računa o tome da su problematični kockari (najčešće) adolescenti, a patološki osobe odrasle dobi.


Tref PITAJTE NAS

Herc Kockanje i suicid

Pik Forenzičko značenje

Karo Foto galerija

Tref Arhiv Web stranice kockanje.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar