Pik EPIDEMIOLOGIJA
Karo ETIOLOGIJA

Tref PROCJENA
Herc TRETMAN

Pik RIZIČNA POPULACIJA

Karo PRIKAZI SLUČAJEVA

Zbronik sažetaka Kockanje


Impressum


Pohranjeno u digitalnom arhivu NSK

Dodaj RSS Feed"TOM I TONKA"
Tom (To O Meni), Tonka (To O Našim Kreativnim Aktivnostima)
PROGRAM PREVENCIJE PATOLOŠKOG PONAŠANJA MLADIH, ZA TIMSKO I INDIVIDUALNO OSNAŽIVANJE
Dinka Ivčević, Jasna Per-Kožnjak, Elvira Koić
e-mail: divcevic@gmail.com


Načelo socioterapijske zajednice pokazalo se pravim izborom organizacije i provedbe preventivnih programa za određene skupine populacije, a klub se pokazao kao kvalitetan način za provedbu rehabilitacije ovisnika i članova obitelji. Bolest koja je nastupila kod pojedinca narušava psihosocijalnu klimu cijele obitelji, stoga je uključenje supružnika i djece u rad udruge u potpunosti obiteljska terapija. Djeca sudjeluju u rekreacijskim, zabavnim, kulturnim aktivnostima kluba koji se organiziraju upravo zbog njih.
Projekt ŤBajkama do stvarnostiť, koji se već provodi u klubu za manje uzraste za djecu članova kluba i djecu stručnjaka koji djeluju u socijalnoj medicini na području županije, te djecu iz virovitičkih vrtića, daje vidljive rezultate u smislu integracije djece različite po obiteljskoj problematici.
Pokazala se daljnja potreba za tim aktivnostima ne samo za manju djecu, već i za djecu adolescente koji su zdrava populacija, a spadaju u osjetljivo i kritično razdoblje života.Iz te potrebe je proizišao projekt za mlade ŤTom i Tonkať koji je program također integracija adolescenata Ťnormalneť školske populacije i populacije s narušenom obiteljskom idilom.
Budući su u projektu ŤBajkama do stvarnostiť uključena djeca stručnjaka, ovdje uključujemo buduće stručnjake, učenike Medicinske škole iz Virovitice, i učenike drugih škola koji su se željeli uključiti u razvoj izvanškolskih aktivnosti putem javnog poziva.
Način provođenja projekta:
Aktivnosti projekta se sastoje od ciklusa strukturiranih radionica kroz grupni rad. Projekt se implementirao na području lokalne zajednice (grad Virovitica), ali i neke aktivnosti na području čitave županije, a realizira se pod stručnim vodstvom radnog terapeuta i profesionalnog tima KLA (liječnici i medicinske sestre), te uz suradnju vanjskih suradnika koji su se već stručno profilirali za dosadašnji rad udruge.
Sadržaj projekta:
Radionice ŤTom – to o meniť
grupni rad u formi interaktivnih radionica temeljene na edukativnom i psihosocijalnom sadržaju u prostoru udruge od ukupno 12 cjelina, svaka cjelina traje dva tjedna po četiri susreta.
Ukupno: 48 susreta kroz šest uzastopnih mjeseci.
Vanjske aktivnosti
edukativni izleti temeljeni na unaprijed ostvarenoj suradnji sa školom i mjestom izleta koji pridonose osnaživanju i upoznavanju, te integraciji korisnika radionica. Npr. posjet terapijskoj zajednici (komuni).
Kampanja ŤTonka – to o našim kreativnim aktivnostimať
priprema velikih akcija kao ciklus završnog stadija jednogodišnjeg programa u mjesecu borbe protiv ovisnosti..
Kampanja mora sadržavati niz akcija u kojima će se oslikati ciljevi projekta, a da to bude vidljivo u zajednici u kojoj živimo.
To je najvažniji mjesec projekta, jer će korisnici projekta vidljivo predstaviti svoje osnaživanje cjelokupnoj populaciji vršnjaka i time progresivno prenijeti poruku o važnosti integracije mladih u društvo i njihovo međusobno uvažavanje, a istovremeno prenijeti drugim školama poruku o važnosti izvanškolskih aktivnosti, odnosno, izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja.
Kampanja mora biti vidljiva, što znači jedan mjesec intenzivnog druženja i etabliranja svojih aktivnosti među vršnjake: predstave, projekcije filmova, izložbe, sportske igre, humanitarne akcije i sl. na taj način uključiti mlade koji prvih 6. mjeseci nisu bili uključeni u radionice.
Provedbom projekta očekuju se sljedeći rezultati:
- odraditi uspješno svih 12 projektnih cjelina i završnu kampanju.
- potaknuti uključenje mladih u izvaninstitucionalne oblike odgoja i obrazovanja
- podići razinu educiranosti i informiranosti mladih o prevenciji štetnih ponašanja i novim stilovima življenja
- naučiti mlade o važnosti tolerancije
- spriječiti rizične obrasce ponašanja mladih kroz grupno osnaživanje
- uspostaviti dobre obiteljske odnose unutar članova udruge
- razviti izvanškolske aktivnosti
- organizirati slobodno vrijeme mladih i poticati produktivnost u zajednici
- promaknuti timski rad i vršnjačku pomoć.

Ovim rezultatima postići ćemo konkretne promjene u dosadašnjem stilu života mladih i trenutnoj inerciji aktiviteta mladih srednjoškolskog uzrasta, kako kod pojedinca tako preko grupe uključene u program kod cjelokupne populacije mladih, jer se dobra pozitivna poruka progresivno širi među vršnjacima.


Tref PITAJTE NAS

Herc Kockanje i suicid

Pik Forenzičko značenje

Karo Foto galerija

Tref Arhiv Web stranice kockanje.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar