Pik EPIDEMIOLOGIJA
Karo ETIOLOGIJA

Tref PROCJENA
Herc TRETMAN

Pik RIZIČNA POPULACIJA

Karo PRIKAZI SLUČAJEVA

Zbronik sažetaka Kockanje


Impressum


Pohranjeno u digitalnom arhivu NSK

Dodaj RSS FeedŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI U PREVENCIJI OVISNOSTI
Vesna Šerepac, dipl. pedagog
Županijski koordinator preventivnih programa
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji
Služba za društvene djelatnosti, Virovitica
e-mail: vesna.serepac@vt.t-com.hr; vesnas@uduvpz.vt.htnet.hr

Školski preventivni program sastavni je dio rada svih odgojno obrazovnih ustanova na našem području. Osnovni cilj im je smanjiti interes mladih za uzimanjem droga i ostalih opojnih sredstava.
Program je sastavljen od dva oblika rada:
- nespecifični oblici rada (sportske aktivnosti, izvannastavne aktivnosti, rano otkrivanje dječje depresije, organiziranje skrbi za djecu koja traže pomoć,..)
- specifični oblici rada ( provode se u obitelji, školi i okruženju)
Školski preventivni programi sastavni je dio Akcijskog plana za Virovitičko-podravsku županiju (2006.2009.godinu), a sa sustavnim radom se započelo 1998. godine. Na temelju smjernica dobivenih od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa svaka županija je bila izraditi svoj program na temelju kojeg su izrađeni programi svake ustanove.
Na našem području preventivni program obuhvaća kurikularno djelovanje u predškolskim ustanovama, osnovnom i srednjem školstvu.
Školski preventivni program usmjeren je na:
1. rad sa učenicima, a posebice sa učenicima 6.r. osnovne škole i 2.r.srednje škole
2. rad sa učiteljima i nastavnicima
3. rad sa roditeljima
4. suradnja asa drugim institucijama
Školski preventivni program provodi se kroz deset točaka, a najvažnije je da se prilikom provedbe i organiziranja aktivnosti uvaže specifičnosti svake ustanove.
U provedbi preventivnih programa naglasak je na stalnom usavršavanju kako bi se povezalo teorijsko polazište sa razvojno-humanističkom paradigmom. Stoga smo povezali strukturu odgojno-obrazovnog sustava sa drugim strukturama na našem području te tako poboljšali proces komunikacije i razmjenu informacija Cilj rada unutar preventivnog djelovanja je da: - razvijemo svijest o razornom djelovanju sredstava na pozitivne vrijednosti, a time povećamo odgovornost zajednice za problem ovisnosti.
- sustavnim i stručnim radom pomognemo rizičnoj populaciji da razviju vrijednosti bez ovisničkih stilova života gdje se diskretnim postupkom smanjuju rizici. Informiranje o rizičnim ponašanjima te smjernice za rad u preventivnom programu dane su u brošurama, lecima i plakatima koji su prisutni. Osim toga učenici i njihovi mentori sudjeluju na natječaju sa likovnim i literarnim radovima,a nagradu im tradicionalno uručuje virovitičko-podravski župan. Dječje radove trajno čuvamo u katalozima radovima, te tako njihove poruke ostaju za naredne generacije.
Da bismo snimili stanje i vidjeli koja su to rizična ponašanja na našem području, treću godinu zaredom anketiramo učenike o ovisnostima. Anketu provedimo u suradnji sa koordinatorima preventivnih programa osnovnih i srednjih škola, a sa njenim rezultatima upoznajemo javnost. Na temelju četverogodišnje provedbe prići će se vrednovanju preventivnog djelovanja na našem području.


Tref PITAJTE NAS

Herc Kockanje i suicid

Pik Forenzičko značenje

Karo Foto galerija

Tref Arhiv Web stranice kockanje.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar