Pik EPIDEMIOLOGIJA
Karo ETIOLOGIJA

Tref PROCJENA
Herc TRETMAN

Pik RIZIČNA POPULACIJA

Karo PRIKAZI SLUČAJEVA

Zbronik sažetaka Kockanje


Impressum


Pohranjeno u digitalnom arhivu NSK

Dodaj RSS FeedULOGA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA KAO ČLANA ZDRAVSTVENOG TIMA U PREVENCIJI KOCKANJA
Boris Medved, viši medicinski tehničar
e-mail: doc_vtc@yahoo.com


PREVENCIJA znači – na vrijeme djelovati kako bi se organizam zaštitio od mogućih neželjenih posljedica. Iako smo uvjetovani nasljednim faktorom, mnogi vanjski čimbenici i način našeg života bitno može utjecati na naše zdravlje. Na neke od njih možemo kontinuirano utjecati i poboljšavati ih, dok na neke ne možemo uvijek utjecati.
Kockanje kao ovisnost, tj. poremećaj kontrole impulsa može biti prevenirana te tako pripada onim faktorima na koje možemo sami utjecati.
Prevenciju ugrubo možemo podijeliti:
t primarna prevencija (smanjivanje broja novih slučajeva)
t sekundarna prevencija (rana identifikacija i tretman simptoma prije nego što se razviju u poremećaj)
t tercijarna prevencija (intervencija/tretman osoba koje su razvile poremećaj kako bi se prevenirao povrat)
Prevencija ovisnosti
Čovjek može biti ovisan gotovo o bilo čemu – televiziji, čokoladi, igrama na sreću, internetu, kupovini... No kada se govori o ovisnostima, ipak se najčešće misli na ovisnosti o psihoaktivnim sredstvima – duhanu, alkoholu te psihoaktivnim drogama i lijekovima, no premda i kockanje prema mišljenju većine autora pripada ovisnostima, kod nas u Hrvatskoj tome se ne pridaje prevelika važnost.
Kako je eksperimentiranje kao dio neizbježnih izazova u tijeku odrastanja karakteristika najburnijeg razdoblja ljudskog života – adolescencije, smatram da se primarna prevencija mora bazirati upravo na toj populaciji mladih ljudi, tj. adolescentima.

Uloga medicinske sestre/tehničara
U zavodima za javno zdravstvo djeluju i službe za školsku medicinu u kojima su medicinske sestre/tehničari sastavni dio zdravstvenog tima.
U službama za školsku medicinu postoje savjetovališta u kojima možete potražiti pomoć, između ostalog i za probleme rizičnih ponašanja.
Djelatnost službi, a time i medicinskih sestara/tehničara proteže se od rada s mladima koji su rizični za eksperimentiranje sa psihoaktivnim drogama i njihovim obiteljima, suradnje sa školama i centrima za socijalnu skrb kao i drugim zdravstvenim službama, pa do tretmana i rada s ovisnicima i kontrole apstinencije ili farmakoterapije. Pri svakoj se službi odnosno centru mogu dobiti odgovori na pitanja koja vas muče i/ili savjeti kako postupiti u situacijama koje ne znate razriješiti.
Uloga nas medicinskih sestara/tehničara je velika i svojim trudom možemo uvelike utjecati na prevenciju patološkog kockanja.
t Na primarnoj razini – ulaganje u programe i istraživanja, scrining škola, edukacija primarne skrbi, roditelja, nastavnika, zajednice u kojoj živimo...
t Na sekundarnoj razini - skrining u sustavu psihijatrijskih ustanova
t Na tercijarnoj razini - programi odgovornog igranja
Ciljevi su podržati kockara u želji za oporavkom, raditi na osjećaju samopoštovanja, destigmatizacija, utjecanje na komunikaciju i smanjenje obiteljskih konflikata, eliminacija nezakonita ponašanja te rad na financijskom oporavku i korištenju legalnih mogućnosti zarade.

Prevencija je mnogo važnija od liječenja ovisnosti od kockanja i stoga je potrebna snažna inicijativa prema najmlađima, kojima u najranijoj dobi valja naglasiti sve opasnosti uplitanja u takvu opasnu igru!
U redu je da država forsira igre na sreću i da nam ih servira preko TV-ekrana jer se od toga puni državni proračun, ali bi bilo u redu i da se dio tih sredstava upotrijebi za realizaciju projekata koji bi se prije svega bavili prevencijom, ali i liječenjem patološkog kockanja.
Gdje pronaći pomoć? Pri svim županijskim zavodima za javno zdravstvo postoje službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika (bivši centri).


 

Tref PITAJTE NAS

Herc Kockanje i suicid

Pik Forenzičko značenje

Karo Foto galerija

Tref Arhiv Web stranice kockanje.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar