Pik EPIDEMIOLOGIJA
Karo ETIOLOGIJA

Tref PROCJENA
Herc TRETMAN

Pik RIZIČNA POPULACIJA

Karo PRIKAZI SLUČAJEVA

Zbronik sažetaka Kockanje


Impressum


Pohranjeno u digitalnom arhivu NSK

Dodaj RSS FeedSTAVOVI MLADIH O OVISNOSTIMA i SLOBODNOM VREMENU- REZULTATI ANKETE
Miroslav Venus, Siniša Brlas, Vesna Šerepac, Elvira Koić

Analiza rezultata ankete o ovisnostima na području Virovitičko podravske županije
Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti Virovitičko podravske županije tijekom svibnja 2005. godine provelo je anonimnu anketu među učenicima osnovnih i srednjih škola s područja županije. Reprezentativni uzorak školske populacije obuhvatio je 1.032 učenika šestih razreda iz svih 16 osnovnih škola, te 966 učenika drugih razreda iz svih 7 srednjih škola. Anketa je sadržavala ukupno 27 pitanja koja su se odnosila na stavove ispitanika prema pušenju cigareta, pijenju alkoholnih pića, dostupnosti droga, načinu provođenja slobodnog vremena, te mišljenja o nedostacima u lokalnoj sredini. Sva pitanja sadržavala su i ponuđene odgovore koje su ispitanici zaokruživali. Anketa posebno analizira odgovore učenika osnovnih, kao i srednjih škola.

Način korištenja slobodnog vremena
Učenici osnovnih škola bave se sportom u 31% slučajeva, njih 28% druži se s vršnjacima, 17% ih gleda TV, zatim slušaju glazbu, igraju igrice na računalu, čitaju i spavaju. U slobodno vrijeme uopće ne izlaze u 36% slučajeva, izlaze samo vikendom u 27% slučajeva, a svaki dan u 14% slučajeva. Izlasci su uglavnom ograničeni do 22.00 sata (32%), ali ih čak 14% navodi da nemaju ograničeno vrijeme izlaska! Osnovci najčešće izlaze privatno kod nekoga (20%) ili lutaju po gradu bez posebnog cilja (13%)!
Učenici srednjih škola najčešće se druže s vršnjacima (31%), slušaju glazbu (22%), bave se sportom, gledaju TV, spavaju i čitaju. Izlaze samo vikendom u 55% slučajeva, dok ih 13% izlazi svaki dan. Izlasci su im ograničeni do 02.00 sata (19%), do 03.00 sata (12%), odnosno do 01.00 sat (10%), dok ih čak 43% izjavljuje da nemaju vremensko ograničenje izlazaka! Najčešće izlaze u disco club ili kafić (81%).
Nedostaci lokalne sredine
Po mišljenju anketiranih osnovaca, u lokalnoj sredini najviše nedostaju "mjesta za okupljanje i organizirane aktivnosti mladih" (39%), pop i rock koncerti (18%), te mjesta na kojima se mladi mogu obratiti za pomoć (11%). I prema mišljenju srednjoškolaca najviše nedostaju "mjesta za okupljanje i organizirane aktivnosti mladih" (34%), te pop i rock koncerti (25%), dok ih 13% izjavljuje da je dovoljno mogućnosti.
Čak 59% anketiranih osnovaca smatra da svoje slobodno vrijeme provode kvalitetno i korisno, a samo 4% nekvalitetno i beskorisno. Srednjoškolci u 43% slučajeva izjavljuju da svoje slobodno vrijeme provode kvalitetno i korisno, a 9% nekvalitetno i beskorisno. U 15% anketiranih osnovaca i u 24% anketiranih srednjoškolaca prevladava mišljenje da je potrebno više mogućnosti izbora.
Zaključak

Temeljem rezultata provedene anonimne ankete može se zaključiti da su odgovori i kod osnovaca i kod srednjoškolaca uglavnom iskreni, te da je anketa bila prilično ozbiljno shvaćena. S obzirom da je obuhvaćen uzorak od skoro 2.000 učenika (15% od ukupnog broja), smatramo da su rezultati reprezentativni, te da se određeni zaključci svakako mogu donijeti.
U populaciji osnovaca situacija je povoljnija nego kod srednjoškolaca, što je s obzirom na životnu dob i očekivano. Pušenje cigareta, pijenje alkoholnih pića, pa na žalost i korištenje opojnih sredstava, poput marihuane i ecstasya, izrazito je više prisutno u srednjoškolskoj populaciji nego kod osnovaca. Zabrinjava i razlog naveden u odgovorima, a to je užitak, a ne samo pokušaj postizanja veće važnosti kod vršnjaka.
Zabrinjava podatak o dostupnosti dealera do kojih, prema rezultatima ankete, većina srednjoškolaca može doći u vrlo kratkom roku, što vjerojatno znači da ih učenici poznaju, te da znaju gdje ih se može naći.
Izražen je problem provođenja slobodnog, dakle izvan nastavnog i izvan školskog vremena, s obzirom na ograničavanje vremena izlaska, te samog mjesta izlaska. Ukoliko 14% osnovaca, te čak 43% srednjoškolaca izjavljuje da nemaju ograničeno vrijeme izlaska, to znači da njihovi roditelji vjerojatno niti ne znaju gdje su im djeca, s kim su, što rade, te kakvi dođu kući. Jednako tako, mjesto izlaska svodi se na kafić ili disco-club gdje je velika vjerojatnost mogućeg kontakta sa nekim od sredstava ovisnosti.
Međutim, anketirani učenici poslali su nama odraslima i poruku o nedostacima u lokalnoj sredini. Prema mišljenju preko trećine i osnovaca i srednjoškolaca u lokalnoj sredini nedostaju mjesta za okupljanje mladih. Time je jasno poručeno da bi sigurno dobar dio mladih išao negdje drugdje, kad bi takvih mjesta bilo.Tref PITAJTE NAS

Herc Kockanje i suicid

Pik Forenzičko značenje

Karo Foto galerija

Tref Arhiv Web stranice kockanje.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar