Pik EPIDEMIOLOGIJA
Karo ETIOLOGIJA

Tref PROCJENA
Herc TRETMAN

Pik RIZIČNA POPULACIJA

Karo PRIKAZI SLUČAJEVA

Zbronik sažetaka Kockanje


Impressum


Pohranjeno u digitalnom arhivu NSK

Dodaj RSS FeedŠTO MENADŽERI I KOCKARI I(NE)MAJU ZAJEDNIČKO?
Ema Ničea Gruber, Milka Kajević, Sandra Mihel, Tatjana Nemeth Blažević

Ema N. Gruber*, Milka Kajević**, Sandra Mihel***, Tatjana Nemeth Blažević***

* mr. sc. dr. med., Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. I. Barbot“ Popovača, Internacionalni poslijediplomski studij menadžmenta u zdravstvu
** prof. psiholog, Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. I. Barbot“ Popovača
*** dr. med., spec. javnog zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Internacionalni poslijediplomski studij menadžmenta u zdravstvu
e-mail: Emagruber2000@yahoo.com

UVOD
Cilj istraživanja bio je na uzorku od 32 menadžera (20 žena, 12 muškaraca) izraditi grupni profil emocija ispitanika i crte ličnosti Plutchik (PIE) profil indeks emocija testom u skupini menadžera te utvrditi sličnosti i razlike između menadžera i kockara, a prema crtama ličnosti kockara pronađenima u dosadašnjim istraživanjima.
Rezultati i diskusija
U grupnom profilu menadžera prevladavaju pozitivne emocije. Naglašene su i iznad prosjeka dimenzije društvenosti i povjerenja u druge ljude. I u dosadašnjim istraživanjima dokazano je da ekstroverzija pozitivno korelira s vodstvom.
Prosječne su dimenzije impulzivnosti, no uz visoke standardne devijacije u uzorku.
Snižene su dimenzije eksplorativnosti odnosno smanjena je kontroliranost, što bi govorilo u prilog „životu od danas do sutra“, neplaniranju budućnosti i slabijoj samokontroli. Ova bi dimenzija išla u prilog menadžerskom poslu koji je takav da su stvari nepredvidive, većinom menadžeri i nisu u mogućnosti planirati daleko u budućnost.
Na donjoj granici od prosječnih su dimenzije bojažljivosti (samozaštite), što znači da su ispitanici odvažniji i samopouzdaniji, odnosno manje oprezni nego prosječan čovjek, vole riskirati te su skloni učiniti stvari koje su opasne pa makar nisu u njihovu interesu. I ova dimenzija bila bi u skladu s menadžerskim ponašanjem koje izgleda takvo mora biti da bi mogli donositi odluke iznenada, bez puno planiranja i odgađanja.
Povišena je dimenzija depriviranosti, posebno kod ženskih ispitanika što bi govorilo u prilog da su ispitanici tužniji od prosječne populacije, nezadovoljniji nekim aspektima života, deprimirani. Možda je ženama menadžerima teže uskladiti posao s obiteljskim obavezama, a povišene dimenzije agresivnosti u oba spola (sklonost reći što je na umu, buntovnost) u kombinaciji s depresivnošću može se interpretirati kao blago autodestruktivno ponašanje.
Snižene su razine opozicionalnosti što znači da ispitanici izbjegavaju konflikte i teže kompromisu. U dosadašnjim istraživanjima ova karakteristika pokazuje negativne korelacije sa samim vodstvom, no ona je zapravo u skladu s modernim menadžerskim ponašanjem prilagođavanja optimalnom rješenju odnosno situaciji „win-win“ u kojoj obje strane pobjeđuju odnosno težnji za timskim radom.
Kombinacija rezultata povišene dimenzije povjerenja u ljude i niske bojažljivosti (samozaštite) pokazuje iznadprosječnu sklonost rizičnom ponašanju.
U diskusiji su nadalje istaknute sličnosti i različitosti profila ličnosti menadžera i kockara, uzimajući u obzir karakteristike i crte ličnosti kockara pronađene dosadašnjim istraživanjima i pretraživanjem dostupne literature te crte ličnosti menadžera pokazane u dosadašnjim istraživanjima s posebnim naglaskom na donošenje odluka u poslu.
Važno je napomenuti da prikazane crte ličnosti odnosno ponašanja koja iz njih proizlaze ne prikazuju urođena ponašanja ispitanika, već trenutno stanje odnosno stečena ponašanja te da su ona način na koji menadžeri moraju funkcionirati u uvjetima našeg društva u kojima nisu jasni odnosi, postoji cijeli spektar problema s kojima se menadžeri suočavaju, nikad ne znaju što će ih zadesiti u budućnosti pa se zapravo moraju prilagoditi. Ako menadžer odmah ne odradi problem i odmah ne donese odluku, sve se može dovesti u pitanje.

Zaključak
Postoje sličnosti crta ličnosti menadžera i kockara u smislu smanjenja samokontrole, iznadprosječnog ulaska u rizik, kratkotrajnih planiranja budućnosti, povišene depresivnosti i agresivnosti koja u kombinaciji vodi do sklonosti autodestruktivnom ponašanju.
Ipak, za razliku od kockara koji, prema DSM klasifikaciji imaju poremećaj kontrole poriva, a prema dosadašnjim istraživanjima su socijalno inhibirani, nedruštveni, visoko anksiozni, nepovjerljivi, i impulzivni te nekad skloni antisocijalnom ponašanju, menadžeri su iznadprosječno društveni i imaju povećano povjerenje u ljude.


Tref PITAJTE NAS

Herc Kockanje i suicid

Pik Forenzičko značenje

Karo Foto galerija

Tref Arhiv Web stranice kockanje.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar