Pik EPIDEMIOLOGIJA
Karo ETIOLOGIJA

Tref PROCJENA
Herc TRETMAN

Pik RIZIČNA POPULACIJA

Karo PRIKAZI SLUČAJEVA

Zbronik sažetaka Kockanje


Impressum


Pohranjeno u digitalnom arhivu NSK

Dodaj RSS FeedGAMBLERS ANONYMOUS - ANONIMNI KOCKARI

dr. Robert Torre, psihijatar
Klinika za psihijatriju
KB ŤSestre milosrdniceť
Odjel alkoholizma


Prva Gamblers Anonymous grupa osnovana je koncem 1957. godine u Los Angelesu, u Sjedinjenim Američkim Državama, a pored Sjedinjenih Država Anonimni kockari imaju aktivne grupe u još 47 zemalja svijeta.
Sukladno podacima svjetskog bratstva Anonimnih kockara 2005.g. u državama SAD-a djeluje nešto preko tisuću GA-grupa, dok znatno manji ali ipak značajan broj grupa djeluje u Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Novom Zelandu, Australiji, Izraelu, Koreji i Japanu. Svjetski središnji ured Anonimnih kockara (Gamblers Anonymous International Service Office) nalazi se u Los Angelesu.

U odnosu na ostale osobe s problemom kockanja i klađenja, članovi Gamblers Anonymousa u statističkom profilu imaju prosječno veći broj kockanjem izazvanih problema, stariji su, imaju veća primanja, ovisnost im traje dulji niz godina, imaju veća dugovanja i veću podršku članova obitelji u oporavku. Članstvo Anonimnih kockara i dalje dominantno tvore muškarci, iako i udio žena u njihovu članstvu sve više raste. Program Anonimnih kockara je u manjoj mjeri učinkovit za osobe s manjim brojem kockanjem izazvanih problema.

Pokret grupa Anonimnih kockara svakako je najimpresivniji aspekt svega što se povijesno desilo u polju tretmana ovisnika o kocki. Postavka da kockari najviše mogu pomoći sebi ako pomažu drugim ovisnicima o kocki i tako postati nositelji ne samo vlastitog, nego i oporavka drugih ovisnika, izgledala bi utopistički naivnom i zapravo nemogućom, da ih svjetska sljedba grupa samopomoći ovisnika o kocki i klađenju već desetljećima aktivno ne sprovodi i pronosi u život.
Poruka oporavka koju oni svojim životima svjedoče nosi nesumnjivu nadu da je oporavak moguć i njihovoj manje sretnoj subraći - ovisnicima koji se još uvijek kockaju i klade.

Osim toga, ono što malo koja stručna doktrina posjeduje, a što Anonimni kockari imaju, jest odgovor na pitanje što i zašto dalje, te kako dalje po uspostavi apstinencije od kocke i klađenja. Naime, većina se stručnih napora oko tretmana kockara iscrpljuje u uspostavi apstinencije od kockanja i liječenje, odnosno izlječenje svodi na puko nekockanje. Konceptualizacije oporavka Anonimnih kockara upravo počinju gdje većina ostalih doktrina o tretmanu ovisnika o kocki uvelike posustaju, u točci uspostavljene apstinencije i obustavi kockanja.

Naravno da Anonimni kockari u programske konceptualizacije nisu išli da pomognu nama, već sebi – ovisnicima o kocki, ali svakako da su time i te kako pomogli i nama – stručnjacima koji skrbe za osobe s problemom pijenja. Teorijski i terapijski konstrukti Anonimnih kockara bili su od krunske vrijednosti stručnim sustavima tretmana ovisnika o kocki diljem svijeta i u manje-više modificiranom vidu ugrađeni su u sve sustave pomoći ovisnicima o kocki.

Program Gamblers Anonymousa široko je prihvaćen u ustanovama koje se bave tretmanom ovisnika o kocki diljem svijeta, bilo da je riječ o bolničkom ili izvanbolničkom, medicinskom i u užem smislu nemedicinskom liječenju kockara. Štoviše, u mnogim ustanovama za liječenje ovisnika o kocki prisustvovanje sastancima grupa Anonimnih kockara obvezni je dio liječenja.

Većina zapadnih stručnjaka za pomoć ovisnicima o kocki suglasna je da najveće izglede za oporavak i izlječenje imaju kockari koji su dovoljno dugo i dovoljno često pohađali sastanke i pripadali bratstvu Anonimnih kockara.
Masovno anketirani kockari diljem temeljno zapadnih zemalja s razvijenom i raznovrsnom paletom ponude pomoći i tretmana ovisnika o kocki, najučinkovitijim i najzaslužnijim za svoju apstinenciju drže program i članstvo u bratstvu Anonimnih kockara.

Prianjanje uz doktrinu oporavka Anonimnih kockara nije u koliziji, nego je naprotiv u poticajnom smislu sukladno sa svim ostalim programima pomoći osobama s problemom patološkog kockanja. Štoviše, članovi grupa Gamblers Anonymous u većoj mjeri apstiniraju od kockanja i klađenja, ako pored članstva u grupi pohađaju i neki drugi oblik pomoći osobama s problemom kockanja.


Tref PITAJTE NAS

Herc Kockanje i suicid

Pik Forenzičko značenje

Karo Foto galerija

Tref Arhiv Web stranice kockanje.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar