Pik EPIDEMIOLOGIJA
Karo ETIOLOGIJA

Tref PROCJENA
Herc TRETMAN

Pik RIZIČNA POPULACIJA

Karo PRIKAZI SLUČAJEVA

Zbronik sažetaka Kockanje


Impressum


Pohranjeno u digitalnom arhivu NSK

Dodaj RSS FeedKOCKANJE KAO DJELO PREKRŠAJA U HRVATSKOM PREKRŠAJNOM ZAKONODAVSTVU

Jasminka Lovretić, dipl. iur.
Prekršajni sud u Virovitici
e-mail: jasminka.lov@inet.hr

Cilj ovog rada je prikaz bitnih obilježja prekršajnog djela kockanja iz čl. 8. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koji je na snazi u Republici Hrvatskoj, a donijet je i objavljen davne 1977.g. sa značajnijim izmjenama od 1989. g. i 1990. g., te pročišćenim tekstom iz 1995. g.

Temeljem podataka o broju okrivljenih punoljetnih osoba (proglašenih krivima) za taj prekršaj u razdoblju od 2001. do 2006. g. (116), primjenom komparativne metode, dakle usporedbom s podacima o odnosu punoljetnih osoba proglašenim krivima za taj prekršaj prema punoljetnim osobama proglašenim krivima za ostale prekršaje protiv javnog reda i mira, dolazi se do rezultata koji nije potpun jer ne prikazuje tamnu brojku tog kažnjivog ponašanja, odnosno onaj realizirani broj ponašanja tog djela kockanja za koji se ne zna.

Zaključak: zbog evidentiranih statističkih podataka o doista malom broju okrivljenih počinitelja za opisano djelo prekršaja u razdoblju od 2001. do 2006. g. jer je u navedenom periodu samo 116 punoljetnih osoba proglašeno krivima, prioritet zakonodavca trebao bi biti usmjeren prema dekriminalizaciji prekršaja iz čl.8. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.


Tref PITAJTE NAS

Herc Kockanje i suicid

Pik Forenzičko značenje

Karo Foto galerija

Tref Arhiv Web stranice kockanje.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar