Pik EPIDEMIOLOGIJA
Karo ETIOLOGIJA

Tref PROCJENA
Herc TRETMAN

Pik RIZIČNA POPULACIJA

Karo PRIKAZI SLUČAJEVA

Zbronik sažetaka Kockanje


Impressum


Pohranjeno u digitalnom arhivu NSK

Dodaj RSS FeedPsihoterapija


Cognitive Behavioral Therapy (CBT)
  • Restrukturirati specifične kognitivne distorzije ( Ladouceur & Walker, 1996)
  • Razumijevanje pogrešnih vjerovanja i zabluda (npr. “iluzija kontrole”, “the gambler’s fallacy” “kockanje će sve srediti”…)
  • Postati svjestan netočne percepcije i očekivanja, npr.•kognitivna korekcija netočne percepcije npr. “Ja sam dobitnik”.
  • Individualna kontrola stimulusa (e.g., Echeburua et al.,1996) kojom se traže putovi za izbjegavanje situacija velikog rizika za kockanje.
  • Averzivni tretman, Izlaganje i preventivni odgovor (Brent & Nicki, 1997): Kockar se izlaže situacijama vezanim uz kockanje, i prevenira se djelovanje.
  • Sistematska imaginarna desenzitizacija (McConaghy et al.,1991): Nakon indukcije u relaksaciju, zamišljaju se scene u kojima je izložen porastu očekivanja koja bi dovela do kockanja.

Psihodinamska psihoterapija pokušava kockare konfrontirati s osjećajem omnipotencije i samozavaravanja i ukazati im na neprilagođenost različitih obrana s kojima se konfrontiraju (acting out, potiskivanje, racionalizacije). Klijentu se pomaže razumjeti svjesne i nesvjesne motivacije za kockanjem, potrebu za kompeticijom, spektakularnim uspjehom, slobodom, ali i bijegom od odgovornosti, stvarnosti i bolnih emocija. Interpretira se mišljenje o kockarskom ponašanju, potreba za nezavisnošću ili pobuna protiv autoriteta.
Cilj je prekinuti ciklus lova i progona, umanjiti osjećaj stida, krivnje i stigmatizacije, te povećanje motivacije za pozitivno ponašanje.


Povećanje motivacije (Motivational Enhancement) dizajnirano je na predviđanju odgovora kockara na moguće posljedice njegovog ponašanja. Uključuje rad na povećanju motivacije za smanjenje ili eliminiranje patološkog ponašanja.


Psihoterapija okrenuta prema osobi u suportivnoj skupini osoba s istim problemom, prakticira se u Gamblers anonymous (GA). Cilj je postizanje potpune apstinencije.


Često je korisna obiteljska i bračna psihoterapija.


Neki terapeuti koriste hipnoterapiju, a svi koriste tehnike relaksacije, posebno vizualizaciju.
 

  • Trening rješavanja problema,
  • Trening socijalnih vještina,
  • Trening prevencije relapsa (Sylvain, Ladouceur, & Boisvert, 1997., Hodgins & el-Guebaly, 2000).

Tref PITAJTE NAS

Herc Kockanje i suicid

Pik Forenzičko značenje

Karo Foto galerija

Tref Arhiv Web stranice kockanje.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar