Pik EPIDEMIOLOGIJA
Karo ETIOLOGIJA

Tref PROCJENA
Herc TRETMAN

Pik RIZIČNA POPULACIJA

Karo PRIKAZI SLUČAJEVA

Zbronik sažetaka Kockanje


Impressum


Pohranjeno u digitalnom arhivu NSK

Dodaj RSS FeedKomorbiditet


Komorbiditet je pravilo, a ne izuzetak. Uz patološko kockanje, gotovo u pravilu se javlja i neki drugi psihički poremećaj.

Uz patološko kockanje javljaju se i slijedeći poremećaji:

Bolesti ovisnosti (25-63%):
  • duhan 60-85%,
  • ostala sredstva 40%,
  • alkohol 45-55% (to je 4-10 puta češće nego u općoj populaciji).

Anksiozni poremećaji (10-35%), (često su to opsesivno-kompulzivni poremećaj i socijalna fobija).

Depresija 70-80% (u bolnički liječenih kockara), 50-60% (kod ambulantno pregledanih pacijenata).
Trećina bliskih rođaka kockara, ima neki od poremećaja raspoloženja.

Hiperaktivni poremećaj i poremećaj pažnje 30 % (ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder), što je 2-3 puta češće nego u općoj populaciji .


Neki od poremećaja osobnosti javlja se u oko 20 do 90% slučajeva patološkog kockanja, a antisocijalni poremećaj u oko 14% slučajeva.


Tref PITAJTE NAS

Herc Kockanje i suicid

Pik Forenzičko značenje

Karo Foto galerija

Tref Arhiv Web stranice kockanje.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar