Pik EPIDEMIOLOGIJA
Karo ETIOLOGIJA

Tref PROCJENA
Herc TRETMAN

Pik RIZIČNA POPULACIJA

Karo PRIKAZI SLUČAJEVA

Zbronik sažetaka Kockanje


Impressum


Pohranjeno u digitalnom arhivu NSK

Dodaj RSS FeedPsihofarmakoterapija


Načela psihofarmakoterapije:
  1. Medikacija je podloga psihosocijalne terapije.
  2. Ciljati potrebu (žudnju) i impulse za kockanjem.
  3. Tretirati komorbiditetne simptome – depresiju, maniju, opsesivno kompulzivni poremećaj, poremećeno spavanje, poremećaje koncentracije, zlouporabu (psihoaktivnih) tvari ili seksualne smetnje.
  4. Nema čarobnog lijeka ( No “magic bullets” ).

U tretmanu anksiozno depresivnih stanja koriste se anksiolitici (alprazolam, diazepam, oksazepam) i prije svega – antidepresivi, posebno SSRI: fluvoxamin, fluoxetin, paroxetin, citalopram, te clomipramin (Anafranil), koji se u kombinaciji koristi kod tretmana opsesivno kompulzivnih stanja.
Luvox, Welbutrin–Bupropion (u redukciji komorbidne depresije i opsesivno kompulzivnog poremećaja, te za smanjenje žudnje):

Ciklični poremećaji raspoloženja, bipolarni spektar: stabilizatori raspoloženja (Lithium carbonate, karbamazepin (Tegretol), lamotrigin (Lamictal), valproati (Apilepsin, Depacote).

Visoka impulsivnost: npr. topiramat (Topamax).

Antipsihotici: Olanzapine, Risperidon, Quetiapin, Klozapin

Žudnja: opijatski antagonisti (Naltrexone)


Tref PITAJTE NAS

Herc Kockanje i suicid

Pik Forenzičko značenje

Karo Foto galerija

Tref Arhiv Web stranice kockanje.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar