Pik EPIDEMIOLOGIJA
Karo ETIOLOGIJA

Tref PROCJENA
Herc TRETMAN

Pik RIZIČNA POPULACIJA

Karo PRIKAZI SLUČAJEVA

Zbronik sažetaka Kockanje


Impressum


Pohranjeno u digitalnom arhivu NSK

Dodaj RSS FeedDiferencijalna dijagnoza


Kockanje je bio-psiho-socijalno-duhovni poremećaj.


Velik broj drugih psihičkih poremećaja može pratiti patološko kockanje, npr. zlouporaba alkohola i drugih sredstava ovisnosti, veliki depresivni poremećaj i bipolarni afektivni poremećaj, anksiozni poremećaj, poremećaj deficita pažnje i hiperaktivnosti, poremećaj ličnosti, posebno narcistički i antisocijalni poremećaj ličnosti.

Patološko kockanje može ličiti bipolarnom poremećaju, psihotičnom poremećaju i opsesivno-kompulzivnom poremećaju.

Gubitak sposobnosti prosudbe i pretjerano kockanje mogu se javiti tijekom manične epizode. Kod pacijenata s maničnom epizodom i akutnom zlouporabom sredstava ovisnosti, kockanje ne pokazuje tako podmukao i produženi tijek kako kod patološkog kockanja.
Dodatnu dijagnozu patološkog kockanja treba postaviti samo ako to ponašanje nije bolje opisano kao manična epizoda (npr. anamnestički podaci o neprilagođenom kockanju u vrijeme kad osoba nije imala maničnu epizodu).
S druge strane, osoba s patološkim kockanjem može ispoljiti ponašanje slično maničnoj epizodi za vrijeme kockarskog provoda. No, kad osoba ne kocka, ta maniji slična obilježja nestaju.

Patološko kockanje treba razlikovati od teških oblika društvenog kockanja, profesionalnog kockanja ili problematičnog kockanja, koji ne zadovoljavaju kriterije za patološko kockanje.

Patološko kockanje treba razlikovati od socijalnog kockanja, koje ne kompromitira ozbiljno odnose s drugima i radnu sposobnost.


Usporedba kockanja s bolestima ovisnosti:

Sličnosti: gubitak kontrole, preokupiranost, negativan utjecaj na većinu životnih područja, tolerancija, sindrom ustezanja, grupe samopomoći, uključenje obitelji

Razlike: fantazija o uspjehu i utjecaju, kognitivne distorzije, nema bioloških testova za otkrivanje, nema samo ograničenja (self-limiting), iracionalno ponašanje, brže se stvaraju financijski problemi. Manje odobravanje i prihvaćanje vođeno stigmom.


Tref PITAJTE NAS

Herc Kockanje i suicid

Pik Forenzičko značenje

Karo Foto galerija

Tref Arhiv Web stranice kockanje.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar